·   ·  7 posts
  •  ·  6 friends
  • 6 followers

Web3 Dubai

English, voor het Nederlands, kijk onderaan.

April 29, 2024 was a bustling day filled with activity. The morning started as usual with a refreshing swim in the pool, followed by preparations for the day. Around noon, I hopped into a taxi, heading towards a special event: http://Web3dubai.io. Alongside Lonzo, Spliddy, and Jowii, I engaged in numerous conversations with individuals from the crypto world. Questions arose regarding price fluctuations and expectations concerning platforms like Binance. While I understand the concerns, it's important to emphasize that I have no direct control over these aspects.

My response is simple: "We are sowing seeds everywhere, and they will grow into fruitful money trees." Your investments are in good hands, and I'm grateful for the opportunity to serve you in this capacity. However, it's crucial to acknowledge that I cannot predict everything in advance. The price will only rise as more users join, and they will come. We've deliberately chosen not to invest in listings on exchanges, as Lonzo emphasized. Our focus is on enhancing Sphyx and creating more value for our users. We're confident that our project will thrive, even without the support of traditional exchanges.

An example of this is our interaction with LBANK, where Lonzo emphasized the importance of mutual value. We don't need costly listings; what we need are genuine users who add value to our ecosystem. Our transparency and dedication to the project set us apart in the industry. We consciously choose to collaborate only with Tier 1 exchanges that share our values.

Today, we were delighted to welcome Cointelegraph to the event. Hopefully, they will shed a positive light on our project in their publications. I want to emphasize to all Busimatch members that Sphynx is a project that delivers on its promises. We've proven ourselves over the past 2.5 years and continue to innovate to satisfy our investors. Our Hyperpools are a prime example; they form the heart of our ecosystem and offer opportunities for financial freedom to our users.

During Lonzo's appearance, the focus wasn't just on Sphynx but also on the broader significance of DEFI and the need for regulation within the sector. His compelling argument captured the audience's attention and sparked contemplation about the future of unregulated crypto. Click here for the Live Video.

After an eventful day, we returned to the hotel, where Lonzo informed me about upcoming events, including one planned in Singapore on September 18-19. I look forward to participating in this event, where we anticipate seeing more familiar faces and forging new connections.

Regarding the terminals, I had the privilege of testing one, and Lonzo will be sending out more soon.

Warm regards, Didier CEO of Busimatch

Nederlands

29 april 2024 was een bruisende dag vol activiteit. De ochtend begon zoals gebruikelijk met een verkwikkende zwembeurt in het zwembad, gevolgd door het voorbereiden op de dag. Rond het middaguur stapte ik in een taxi, op weg naar een bijzonder evenement: http://Web3dubai.io. Samen met Lonzo, Spliddy en Jowii heb ik talloze gesprekken gevoerd met mensen uit de cryptowereld. Ik hoorde vragen opkomen over de koersontwikkeling en de verwachtingen met betrekking tot platforms zoals Binance. Ik begrijp de bezorgdheid, maar het is belangrijk te benadrukken dat ik geen directe controle heb over deze aspecten.

Mijn reactie hierop is eenvoudig: "We zijn overal zaadjes aan het planten, en deze zullen uitgroeien tot vruchtbare geldbomen." Jullie investeringen zijn in goede handen, en ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om dit voor jullie te doen. Het is echter belangrijk te beseffen dat ik niet alles van tevoren kan voorspellen. De koers zal alleen stijgen wanneer er meer gebruikers toetreden, en deze gebruikers zullen komen. We hebben er bewust voor gekozen om niet te investeren in listings op beurzen zoals Lonzo benadrukte. Onze focus ligt op het verbeteren van Sphyx en het creëren van meer waarde voor onze gebruikers. We zijn ervan overtuigd dat ons project zijn weg zal vinden, zelfs zonder de steun van traditionele exchanges.

Een voorbeeld hiervan is onze interactie met LBANK, waar Lonzo het belang van wederzijdse waarde benadrukte. We hebben geen behoefte aan dure listings; wat we nodig hebben zijn echte gebruikers die waarde toevoegen aan ons ecosysteem. Onze transparantie en toewijding aan het project onderscheiden ons van anderen in de industrie. We kiezen er bewust voor om alleen samen te werken met Tier 1-beurzen die dezelfde waarden delen als wij.

Vandaag waren we verheugd om Cointelegraph te verwelkomen op het evenement. Hopelijk zullen ze ons project op een positieve manier belichten in hun publicaties. Ik wil graag benadrukken aan alle Busimatch-leden dat Sphynx een project is dat zijn beloften nakomt. We hebben ons in de afgelopen 2,5 jaar bewezen en blijven innoveren om onze investeerders tevreden te stellen. Onze Hyperpools zijn daar een uitstekend voorbeeld van; ze vormen het hart van ons ecosysteem en bieden mogelijkheden voor financiële vrijheid voor onze gebruikers.

Tijdens het optreden van Lonzo stond niet alleen Sphynx centraal, maar ook het bredere belang van DEFI en de noodzaak van regulering binnen de sector. Zijn overtuigende betoog trok de aandacht van het publiek en zette aan tot nadenken over de toekomst van ongereguleerde crypto. Klik hier voor de live Video.

Na een enerverende dag keerden we terug naar het hotel, waar Lonzo mij informeerde over toekomstige evenementen, waaronder een gepland event in Singapore op 18-19 september. Ik kijk uit naar de mogelijkheid om deel te nemen aan dit event, waar we verwachten nog meer bekende gezichten te zien en nieuwe connecties te maken.

Wat betreft de terminals, ik had het voorrecht om er een te testen, en binnenkort zullen er nog meer worden verzonden door Lonzo.

Met vriendelijke groet, Didier

Zaakvoerder van Busimatch

  • 2884
  • More
Attachments
Comments (1)
    Login or Join to comment.