Interesting news (see categories) or new articles from our stores.

What is defi? How to get rid of your bank. ( fast )

English:

Banks are collapsing and those who do not adapt will have to bear the consequences.
That is why DeFi exists, and if you do not (yet) know what it is, I will explain it now.

DeFi is an abbreviation for "decentralized finance", which means decentralized finance.
It is a financial system that is built on a decentralized blockchain technology,
such as Sphynx, and does not require intermediaries or traditional financial institutions
to execute financial transactions.

In DeFi, financial instruments such as loans, trading,
and investments are programmed on the blockchain,
allowing users to execute them directly without the involvement of a bank
or other financial institution.

This can lead to lower costs, more transparency, and more autonomy for users.

Some popular examples of DeFi applications are decentralized exchanges (DEX),
where users can trade tokens without the involvement of an exchange,
and lending protocols where users can borrow or lend without a bank's involvement.

You may be wondering what Busimatch has to do with DeFi.
Through our research, we have learned about Sphynx Labs and we are so excited about
their plans for the future of the financial world that we have invested a nice sum of crypto there.

Sphynx is a way to earn crypto in different ways, which we will explain step by step in the future.
We have registered the domain name http://sphynxbank.com and on our site,
you will find different ways to earn DeFi money.

We cannot reveal everything yet, but it will certainly be worth it.

Nederlands:
Banken storten in elkaar en wie zich niet aanpast, zal daar de gevolgen van moeten dragen.
Daarom bestaat er iets als DeFi, en als jullie (nog) niet weten wat dit is, dan zal ik het nu uitleggen.

DeFi is een afkorting voor "decentralized finance", wat gedecentraliseerde financiën betekent.
Het is een financieel systeem dat is gebouwd op een gedecentraliseerde blockchain-technologie,
zoals Sphynx, en dat geen tussenpersonen of traditionele financiële instellingen nodig heeft
om financiële transacties uit te voeren.

In DeFi worden financiële instrumenten zoals leningen,
handel en investeringen geprogrammeerd op de blockchain,
waardoor gebruikers ze rechtstreeks kunnen uitvoeren zonder de tussenkomst van een
bank of een andere financiële instelling.
Dit kan leiden tot lagere kosten, meer transparantie en meer autonomie voor gebruikers.

Enkele populaire voorbeelden van DeFi-toepassingen zijn gedecentraliseerde beurzen (DEX),
waar gebruikers tokens kunnen verhandelen zonder tussenkomst van een beurs,
en leningsprotocollen waar gebruikers kunnen lenen of uitlenen zonder dat er een bank tussenkomt.

Misschien vraag je je af wat Busimatch met DeFi te maken heeft.
Door ons onderzoek hebben we Sphynx Labs leren kennen en we zijn zo blij met hun plannen
voor de toekomst van de financiële wereld, dat we daar een mooie som crypto in hebben geïnvesteerd.

- Zorg voor je eigen geld & bezittingen. Dit heet decentralisatie.
- Wist je dat banken volgens de wet 10X meer mogen uitgeven op de beurs dat ze van klanten ontvangen?
  En dat het geld die je op je rekening zet meer van jou is...
Daarom zitten we nu met de gebakken peren. ( wie leest nu die kleine lettertjes? )

De Grieken hebben het al meegemaakt. Check Google.
- Wist je dat oorlogen wereldwijd gefinancierd worden door regeringen en banken.
- Wist je dat Rusland, China, Afrika, Indië bezig zijn om het westen financieel plat te leggen?
- Wist je dat er op het internet geen grenzen zijn, Iedereen vrij is om te doen wat hij wil om info te verzamelen.

Gebruik een vpn om dingen te weten te komen die je niet kan weten als je geen Private netwerk beschikbaar hebt )
- Wist je busimatch nu 9 jaar oud is: http://busimatch.club/busimatch
- Ik bezig ben met een project die nu hun eigen blockchain met layer 0,1 & 2 aan het ontwikkelen zijn,
  daarmee zijn ze uniek en gaan ze de financiële wereld herstructureren.
( we hebben 12 blockchain ontwikkelaars ter beschikking en het zijn niet van de minste )

- Banken zullen verdwijnen, let om mijn woorden.
- Wist je dat bitcoin een layer 1 blockchain is en ethereum een layer 1 & 2 is.
- Wist je dat ik met de sphynx team Busimatch volledig op de blockchain zal zetten met de hulp van Sphynxlabs,
   dit wil zeggen dat de profielen niet meer gehackt kunnen worden.

De whitepaper is te zien op http://busimatch.club

- Wist je dat ik meer dan 350.000$ in Sphynxlabs heb geinvesteerd.
Dat bedrag is gezakt naar 50.000$ nadat de bitcoin van 69k naar 16k ging.

- Wist je dat het project waar ik investeerde de financiele wereld op zijn kop gaat zetten?
Zei ik al, maar een verwittigd man of vrouw is er 2 waard.

- Wist je dat als ik in iets geloof daar altijd 100% voor ga en dat er wel een reden is waarom ik even wat minder met dvcgraphics bezig ben.
  ( maar nu wel ff terug want druk bij dvc )

- Wist je dat vanaf ik de mogelijkheid heb terug workshops ga geven over hoe jezelf en je bezittingen beschermen tegen inflatie.
   En dat je beter bij de eersten bent dan bij de laatsten.

- Wist je dat de hyperinflatie nog moet komen? We hebben nog maar een klein deeltje van gezien.
   Die 20% de laatste 2 jaar dat alles opsloeg in peanuts....
   hoeveel is je 10.000€ nog waard tegenover 2020 denk je? En wat denk je na de hyperinflatie....

- Weet je hoe het project noemt? Kijk snel op http://sphynxbank.com ( de link zal later naar een andere plaats verwezen worden. )
Gewoon je eigen bank zijn, zalig toch? Zonder iemand weet wat je bezit..
Kunnen doen wat je wil. De app is zeer beveiligd.

Je kan er ook geld mee verdienen, verdien geld met geld die van jou blijft...
in plaats van de banken met jou geld laten spelen op de beurs.

Traden als een pro zoals met stop losses en futures.

Vroeger hadden ze 5 tokens op elk een chain. ( 1 miljard )
Dat wordt 1 coin op hun eigen later 0,1 & 2 blockchain. ( uniek )
De totaal supply is 4 miljard en wordt gereduceerd naar 1 miljard.
Het is een hybride blockchain ( pos & pow )
Ze vonden de hyperpools uit. ( multilevel pools )
De level 1 kan een stablecoin zijn of een sphynx/native zijn.
De level 2,3 & 4 zijn multilayer nft ( scion & Aegis ) en sphynxcoin.

Een Aegis nft kost nu 1,25 bnb ( rond de 300 euro )

Hier een lijst van hoe de hyperpools werken.
LVL 1: LP- geen maximum ( stablecoins usdt of usdc of sphynx / native pair )
LVL 2: Sphynxcoin- Min 10K Max 4M
LVL 3: Scions- Min 4 Max 16
LVL 4: Aegis- Min 3 Max 9

Welke pairs zijn er bij de start:

Sphynx / Apex
Sphynx / Cro
Sphynx / BNB
Sphynx / BRC
Sphynx / LOOP

Er zijn maar 111 plaatsen voor volledige hyperpools en heb er 4 van. ( 4 levels op max capaciteit )
Ik zal één van de nodes zijn die het netwerk stabiliteit geven.
Het project is 100% gedecentraliseerd dus hoef je maar 1 Aegis nft te hebben ( heb er 31 ) om een node te kunnen draaien,
er zijn 1000 aegis beschikbaar aan 1bnb ( +/- 300€ per stuk ) om een node te mogen draaien 24/24 EN 7/7 en dus 1000
nu bijna allemaal verkocht. Dacht dat er nog ongeveer 300 klaar staan om te minten.

Er is dus geen maximum in de level 1 liquidity pools.
Wat ook uniek is dat gecentraliseerde exchanges gebruik gaan kunnen maken van de liquidity van de gedecentraliseerde liquidity pools.
Die liquiditypools zullen gevuld worden met miljarden dollars volledig gedecentraliseerd.
Elke keer er een transactie gebeurd op een netwerk. ( jah, ik heb daar wel aan meegewerkt )

Zal ik betaald worden in crypto. ( onbelast )

Stel ze gerust. hieronder.

Vragen die mensen me stellen:

Q:Is er geen Bitcoin op de app?
A: Dat komt nog. Als de V2 bridges geimplementeerd worden zal dit kunnen. ( zie layer 0 )

Q: Hoe kan je dan omzetten in Euro.
A: Je zal rechtstreeks in de app je crypto kunnen omzetten in een stablecoin en dat zonder extern bedrijf.
zoals Crypto.com of Binance.com . Er zal ook geen KYC ( know your customer ) zijn.
Je zal dus je geld volledig zelf kunnen beheren, spenderen via visa & Mastercard.

Er zal niemand zijn die je kan weigeren iets te kopen zoalng je hebt wat je habt op je eigen rekening.
In Griekenland gaven de banken in 2008 slechts 100€ per dag per rekening terwijl je 100.000€ op je rekening had.
Dit zal niet meer kunnen. Het is jouw geld, jij doet ermee wat je wil.

Q:Wat is het voordeel voor Busimatch leden?
A: Naarmate alles vordert zal elk lid een Busimatch visa/mastercard kunnen krijgen die ook je visitekaart zal zijn met QR code
er op naar je gedentraliseerde profiel.
Je zal dus met je visitekaart kunnen betalen en/of mensen kunnen gewoon je QR code scannen op je betaalkaart.

Fançais:

Les banques s'effondrent et ceux qui ne s'adaptent pas devront en subir les conséquences.
C'est pourquoi DeFi existe, et si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vais vous l'expliquer maintenant.

DeFi est une abréviation pour "finance décentralisée", ce qui signifie une finance décentralisée.
C'est un système financier construit sur une technologie de blockchain décentralisée, telle qu'Sphynx,
et qui ne nécessite pas d'intermédiaires ou d'institutions financières traditionnelles pour
exécuter des transactions financières.

Dans DeFi, les instruments financiers tels que les prêts, les échanges et les investissements sont programmés
sur la blockchain, permettant aux utilisateurs de les exécuter directement sans l'intervention d'une banque ou
d'une autre institution financière.
Cela peut conduire à des coûts plus bas, plus de transparence et plus d'autonomie pour les utilisateurs.

Quelques exemples populaires d'applications DeFi sont les échanges décentralisés (DEX),
où les utilisateurs peuvent échanger des jetons sans l'intervention d'une bourse,
et les protocoles de prêt où les utilisateurs peuvent emprunter ou prêter sans l'intervention d'une banque.

Vous vous demandez peut-être ce que Busimatch a à voir avec DeFi.
Grâce à nos recherches, nous avons découvert Sphynx Labs et nous sommes tellement excités par
leurs plans pour l'avenir du monde financier que nous y avons investi une belle somme de crypto. 

Sphynx est un moyen de gagner de la crypto de différentes manières,
que nous expliquerons étape par étape à l'avenir. Nous avons enregistré le nom de domaine
http://sphynxbank.com et sur notre site, vous trouverez différentes façons de gagner de l'argent DeFi.
Nous ne pouvons pas tout révéler pour l'instant, mais cela en vaudra certainement la peine.

Busimatch 30.03.2023 0 2374
Your comment is important to us, sign up for free to post your comment.
As a reward you will receive B-coins with which you can buy nice products.
Sort by: 
Per page:
 
  • No comments have been given yet
Author and article info.
Busimatch
Ik hou van Busimatch want ik ben een professional !!!
30.03.2023 (244 days ago)
Judge
To vote
Acties